naar boven
naar plantenextracten voor sexprestaties
naar de prijslijst
naar info over bestellen
naar de links
naar Creanite
naar producten voor sportprestaties
naar de vragen en antwoorden
naar boven
naar boven
naar boven
Enkele opmerkingen die het e-mailverkeer wat moeten beperken:

Bij Creanite is een goed product het belangrijkste doel. Er wordt geen
enkel eindproduct geleverd dat afkomstig is van een groothandel.
Alles is eigen fabrikaat en meestal net gemaakt.

Andere supplementenbedrijven, de
echte webwinkels, hebben als
grootste zorg het zo snel mogelijk doorsturen van producten van een
ander bedrijf. Zij kunnen niets veranderen aan de samenstelling en
hoeven ook geen verstand te hebben van de stoffen zelf.

Daarom wordt de schriftelijke informatie vaak "geleend" van
creanite.com en andere websites. Hoewel de teksten dus anders doen
vermoeden, hebben wij helemaal niets met andere
supplementenverkopers te maken. Klachten over de (ontbrekende)
werkzaamheid van stoffen moet men ook bij die bedrijven deponeren.

Bestellingen
Producten worden bij voorkeur besteld per email. Is dat onmogelijk,
dan kan de bestelling per telefoon of schriftelijk doorgegeven worden.
Op dezelfde wijze wordt een bevestiging gegeven van de bestelling.
In de bevestiging worden de bestelde producten vermeld, de prijs
inclusief 6% BTW, de verzendkosten + 6% BTW en het uiteindelijk te
betalen bedrag en de manier waarop verzending en betaling plaats
zullen vinden.

Snelheid
Na ontvangst van het aangegeven bedrag worden de bestelde
producten gemaakt en zo snel mogelijk verstuurd.
Afhankelijk van de bestelling, de gekozen wijze van versturen en de
woonplaats van de koper kan voor het verzenden 2-14 dagen na
betaling nodig zijn.
Spoedbestellingen kunnen alleen met spoed uitgevoerd worden als
een product net gemaakt is. De meeste producten worden echter
gemaakt, nadat de betaling is ontvangen. Er is vaak een wachtlijst.
De wachtlijsten zijn langer bij mooi weer en als er vrije dagen op
komst zijn.

Betaling:
Er is een rekeningnummer van een Nederlandse bank en van een
Belgische bank. Als niet voor vooruitbetaling wordt gekozen, kan in
Nederland en Belgie verzending onder rembours plaatsvinden.
Dat is een relatief dure manier van verzenden.
In een enkel geval kan de betaling contant gebeuren bij aflevering of
bij het afhalen.
Er is echter geen winkel van Creanite in Nederland.

Snelheid van verwerken.
Een bestelling wordt pas als bestelling gezien op het moment dat de
betaling (bij de bank) ontvangen is. Alle producten moeten eerst
gemaakt worden.

Afzeggen van bestellingen
Als de producten (deels) gemaakt en dus betaald zijn en men wil een
bestelling afzeggen, dan wordt maximaal 50% van het betaalde
bedrag teruggestort.
De verzendkosten worden wel volledig terugbetaald.

Eigendom van Creanite
Is een product opgestuurd en moet de betaling toch nog uitgevoerd
worden - bijvoorbeeld bij spoedgevallen - dan blijft het product
eigendom van Creanite. Dit kan gebeuren bij spoedgevallen.

Andere betaalmogelijkheden
Remboursverzendingen in Nederland vinden plaats volgens de
tarieven van PostNL. Remboursverzendingen in BelgiŽ gaan via BPost.

Bij het afhalen van de producten of bij het apart bezorgen van de
producten hebben betalingen via een bankrekening de voorkeur.

Klachten
Alle klachten die te maken hebben met Creanite kunnen per e-mail
gericht worden aan info@creanite. com. Ook via tel. 0164 60 3336
kan een klacht worden doorgegeven. Schriftelijke klachten kunnen
verstuurd worden aan Creanite, grensstraat 4, 4645BS in Putte (NL).

Ruilen en terugnemen
Voedingssupplementen worden niet geruild of teruggenomen, tenzij
er sprake is van een vergissing die bij Creanite is gemaakt.
Een product waarvan de route niet 100% gevolgd is, wordt vernietigd.
Zelfs afgesloten verpakkingen kunnen (bijvoorbeeld door tijdelijk hoge
temperaturen) geen garantie geven dat er niets aan de inhoud is
veranderd.

Beschadigde verzendpaketten
Alleen als er gekozen is voor verzekerd versturen, worden de schade
veroorzaakt door het bezorgende bedrijf vergoed. Als een bestelling
niet op correcte wijze is verpakt - aan te tonen met behulp van film of
foto - dan wordt er een nieuwe bestelling gemaakt en opgestuurd.

Garantie op de werking
Een garantie dat een voedingssupplement bij 100% van de gebruikers
het beoogde effect heeft, kan nooit gegeven worden. Bij sommige
stoffen is er slechts bij een klein deel van de gebruikers een duidelijk
effect te constateren.

Bijwerkingen en ongewenste effecten
Voedingssuplementen kunnen ook ongewenste effecten geven.
Als voedingssupplementen tegelijk worden ingenomen met
geneesmiddelen, moet men rekening houden met bekende en (nog)
onbekende interacties tussen de stoffen.
Het algemene advies is om geen voedingssupplementen samen met
geneesmiddelen te gebruiken zonder voorafgaand overleg met de
voorschrijvende arts.

De lijsten van vermelde bijwerkingen en ongewenste effecten zijn
nooit compleet. Er zijn voortdurend nieuwe onderzoeken naar.
Bijwerkingen die slechts zelden voorkomen worden ook niet genoemd.
Bij bepaalde overgevoeligheden, ziekten en aandoeningen van de
koper wordt verondersteld dat men zelf de noodzakelijke kennis
verzamelt over het gebruiken van de voedingssupplementen.

Privacy-regels
Voor vragen en opmerkingen over het beheer van uw persoonlijke
gegevens maakt u gebruik van info@creanite. com of
tel. 0164 60 3336.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om de bezorging en de betaling
in goede banen te leiden. Naast de adresgegevens kunnen met name
het telefoonnummer en het emailadres daarvoor gebruikt worden.
Persoonsgegevens en informatie over bestellingen worden niet aan
derden verstrekt.

U kunt altijd per email of per telefoon verzoeken om uw gegevens uit
het bestand te laten halen. Gebruik daarvoor het emailadres:
info@creanite. com.

E-mailadres bij adresgegevens
Bij het invullen van de verzendadressen vraagt BPost, DHL en PostNL
om een e-mailadres. Zo wordt tracking mogelijk gemaakt en bij
problemen met het versturen kan men e-mailen. Het e-mailadres dat
is gebruikt bij de bestelling, wordt doorgegegeven aan de
verzendbedrijven. Als dat niet gewenst is, kies dan voor een gratis
e-mailadres of geef door (e-mail, telefoon) dat het e-mailadres
daarvoor niet gebruikt mag worden.

Spam
Informatie over nieuwe producten, tenzij daar om gevraagd is, wordt
niet per email verstuurd. Alle belangrijke veranderingen in de
producten zijn op de website terug te vinden.

Algemene opmerking:

Producten voor andere bedrijven
De prijzen zijn berekend naar de hoeveelheden van de gebruikte
grondstoffen en de tijd die eraan gewerkt is. Factoren die nauwelijks
veranderen als producten voor andere bedrijven gemaakt moeten
worden. Het uitgangspunt is daarbij, dat er
geen producten voor
andere bedrijven worden gemaakt.
Ook voor verzorgers, genezers, therapeuten, personal trainers en
andere doorverkopers van de gemaakte producten gelden de prijzen
zoals die vermeld zijn in de prijslijst. De producten worden ook niet
sneller gemaakt.

Auteursrecht
De op de website vermelde informatie geeft de persoonlijke visie weer
van Jan de Heij. De website met inbegrip van teksten, afbeeldingen,
logo's en andere bestanddelen is het eigendom van Jan de Heij.
Enkele namen van producten vallen onder het merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,
aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciŽle
doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden,
tenzij er van tevoren
schriftelijke toestemming van Jan de Heij is
verkregen.
Email: info@creanite. com of tel. 0164 60 3336

Kopieerbijdrage
Degene die de tekst(en) van de website of van de bijgeleverde
productinformatie zonder schriftelijke toestemming gebruikt, gaat
automatisch akkoord met het betalen van 250 euro (exclusief BTW)
per jaar, gedurende maximaal 2 jaar, per deels of geheel gebruikte
pagina met vermelding van de herkomst (creanite.com).
Of eenmalig 500 euro (exclusief BTW) per deels of geheel gebruikte
pagina zonder vermelding van de herkomst.

KVK-nummer
Creanite staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 153693.© Creanite 2003-2018