naar plantenextracten voor sexprestaties
naar de prijslijst
naar info over bestellen
naar de links
naar Creanite
naar producten voor sportprestaties
naar de vragen en antwoorden
Citrus aurantium extract
Van de Chinese sinaasappel Citrus aurantium (Bitter Orange, Zhi Shi) is
een gedroogd extract gemaakt. Het bevat naast 6% synefrine
(synephrine) ook tyramine, N-methyltyramine en octopamine.

Synefrine als nabootser van (nor)adrenaline
Synefrine is een stof die wat uiterlijk en eigenschappen betreft in de
groep van adrenaline en noradrenaline thuishoort. Andere bekende
voorbeelden uit die groep zijn: efedrine, amfetamine, salbutamol
(Ventolin) en clenbuterol, stoffen die normaal niet in het lichaam
voorkomen.

Synefrine als vervanger van efedrine
Het Citrus aurantium extract met synefrine wordt telkens meer
gebruikt als vervanger voor het extract van de Efedra/Ephedra, een
plant die efedrine bevat. Efedra-extracten en efedrine zelf worden
gebruikt als pepmiddel en als afslankmiddel. Combinaties van Efedra,
coffe´ne (uit extracten van kolanoot of guarana) en salicylzuur uit
wilgenbast (Salix alba) hebben een langere en sterkere stimulerende en
vetverbrandende of thermogene werking. De thermostaat van het
lichaam wordt iets hoger gezet.
Door de invloed op de hersenen (het centrale zenuwstelsel) en op het
hart en de bloedvaten heeft efedrine te veel bijwerkingen.
In Nederland mogen in navolging van de VS de producten met
efedrine niet meer vrij verkocht worden. Dat is sinds 2004.
Synefrine heeft slechts een deel van de eigenschappen van efedrine,
maar het blijft een stof met een sterke invloed op het lichaam.
Toch is synefrine in 2004 van de dopinglijst voor wielrenners gehaald.

Samenwerkende systemen
Het menselijke lichaam activeert en remt met twee samenwerkende
systemen de organen. Er is een (parasympathisch) systeem dat vooral
met de stof acetylcholine werkt en het verteren en opslag van eten
activeert. En er is een (sympathisch) systeem dat vooral met
(nor)adrenaline werkt en het gebruiken van energie activeert, waardoor
inspanningen mogelijk zijn. Efedrine en synefrine versterken het laatst
genoemde systeem.

Noradrenaline en adrenaline
Vanuit de hersenen komen prikkels om meer adrenaline en
noradrenaline aan het lichaam af te geven. Zij activeren het hart,
verwijden de luchtwegen, vernauwen en/of verwijden bloedvaten,
verhogen de bloeddruk, remmen de speekselproductie en zij hebben
een stimulerende werking op de hersenen. Stoffen uit de groep van
efedrine en synefrine doen dat ook. De ene stof verwijdt bij voorkeur
de luchtwegen, de andere stof vernauwt alleen de bloedvaten.
Elke stof heeft een eigen voorkeur voor de organen, omdat de
voorkeur voor de aanhechtingsplaatsen (de receptoren) varieert.
Die receptoren worden aangeduid met alfa (bloedvaten) of beta (hart
en longen), gevolgd door een cijfer dat nog een onderverdeling
aangeeft.

Wat doet synefrine
Synefrine werkt net als noradrenaline en adrenaline, maar met een
voorkeur voor de beta-3-receptoren. Daarmee wordt de
vetverbranding verhoogd. Andere effecten die wel worden gezien bij
producten die efedrine bevatten, zoals de verschillende
stackers, zijn
minder duidelijk bij het Citrus aurantium extract.

Nadelige effecten van Citrus aurantium extract
Synefrine bootst de werking na van (nor)adrenaline, waardoor enkele
van de effecten (van noradrenaline en adrenaline) kunnen voorkomen.
Efedra geeft een gemiddelde bloeddrukstijging door efedrine van
ongeveer 10 mm Hg, synefrine verhoogt de bloeddruk half zo sterk.
In tegenstelling tot efedrine bereikt synefrine nauwelijks de hersenen
waardoor het haast geen slapeloosheid geeft.

Niet gebruiken bij
Citrus aurantium niet tegelijk met geneesmiddelen gebruiken.
De afbraak van de leverenzymen verandert, waardoor geneesmiddelen
langer in het lichaam kunnen blijven.
Synefrine heeft minder invloed op de organen dan efedrine. Toch zijn
uit voorzorg dezelfde beperkingen van kracht.
Niet gebruiken bij schildklierproblemen, hoge bloeddruk, stress, (een
voorgeschiedenis van) depressie of psychose, glaucoom,
urinewegproblemen, vergrote prostaat, epilepsie, duizeligheid,
hartkloppingen, hevige hoofdpijn en kortademigheid.
Niet combineren met stoffen met gelijke eigenschappen, zoals
efedrine en Efedra.
Niet geschikt voor personen onder de 18 jaar. Buiten het bereik van
kinderen houden.
Niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Bij combinaties met coffe´ne kan slapeloosheid voorkomen als de
capsules te laat op de dag gebruikt worden. Ga naar de link voor de
overige eigenschappen van coffe´ne.

Dosering
2-3 maal per dag 50-100 mg van het Citrus aurantium extract (6%)
of 2-3 maal per dag 3 capsules. Maximaal 20 mg synefrine per dag.
Eerst twee weken 3 mg synefrine per keer, gevolgd door twee weken
6 mg per keer. Daarna twee weken stoppen.
Het vetpercentage meten om te controleren of de capsules echt
resultaat hebben.

Tegelijk gebruiken met
Combinaties met coffe´ne (guarana, kolanoot, Chocamine) en Groene
thee extract om de thermogene werking te vergroten kunnen zinvol
zijn. Dosering: coffeine 150-300 mg per dag, Groene thee extract 80%
minstens 800 mg per dag, Chocamine/Metabromine 1000-1500 mg
per dag.

Combinaties met salicylzuur, salix alba of acetylsalicylzuur worden
afgeraden omdat het testosterongehalte in het bloed door salicylzuur
afneemt.


* De capsules worden niet meer verkocht. Het is niet mogelijk om van
een afstand te zien of iemand die het extract wil gebruiken een
lichaam met "verborgen gebreken" heeft. Elke factor die bij kan
dragen tot een extra gevaar voor het lichaam moet uitgeschakeld
worden. Intensief sporten is soms al ongezond genoeg.
JdH
ę 2003-2008 Creanite