naar plantenextracten voor sexprestaties
naar de prijslijst
naar info over bestellen
naar de links
naar Creanite
naar producten voor sportprestaties
naar de vragen en antwoorden
Samenstelling
De stof ecdysteron of 20-hydroxy-ecdysteron* kan uit verschillende
plantenextracten afkomstig zijn (vooral in Rhaponticum, Cyanotis,
Pfaffia, Leuzea). Het komt ook bijvoorbeeld in spinazie voor.
In dit geval gaat het om het extract van de Cyanotis arachnoidea, dat
62% ecdysteron bevat. De 62% is met HPLC als analysemethode
vastgesteld. UV-spectrofotometrie geeft dan wel 90-100% aan, maar
alle stoffen die sterk lijken op ecdysteron worden dan ook meegeteld.

Wat doet ecdysterone
Ecdysteron is oorspronkelijk bekend als plantenstero´de en is voor
insecten een hormoon bij de ontwikkeling tot een volwassen insect.
De stof lijkt op testosteron, maar gedraagt zich bij mensen niet als
testosteron of anabole stero´den. Het heeft geen mannelijkmakende
eigenschappen.
Spieropbouw, verlaging van het vetpercentage en een verbetering van
het duurvermogen worden als de belangrijkste pluspunten
beschouwd.
Indirecte invloed op de productie en/of terugkoppeling van
hormonen zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de
spieropbouwende werking van ecdysteron. Er zijn geen onderzoeken
bij mensen terug te vinden.

Waarom gebruiken sporters ecdysterone
Uithoudingsvermogen
Ecdysteroneverbetert het uithoudingsvermogen door een grotere
opslag van glycogeen en een toegenomen productie van
hemoglobine. Het aantal rode bloedlichaampjes neemt toe (gemeten
bij dieren).

Spierkracht
De opbouw van eiwitten is het belangrijkste doel. Ecdysteron moet
met de toename van spiermassa ook meer spierkracht geven.

Vetpercentage
De verhouding vetweefsel-spierweefsel wordt dan gunstiger.

Ongewenste effecten
Niet bekend. Ook de voor de anabole stero´den gebruikelijke
bijwerkingen komen niet voor bij ecdysteron.

Gebruik
De optimale hoeveelheid is 5 mg ecdysteroneper kg lichaamsgewicht
per dag, verdeeld over 2 doses. De capsules innemen met een glas
water.
De hoeveelheid eiwitten moet maximaal zijn (1,8 gram eiwit per kg
lichaamsgewicht).
Binnen 5-10 dagen moet er resultaat zichtbaar zijn. Te controleren
met het lichaamsgewicht en het meten van het vetpercentage.

De dosis van veel merkproducten is vaak te laag om de hoge
grondstofprijs te compenseren. Het resultaat met die producten kan
daardoor tegenvallen.

*
Ook bekend als ecdysterone, 20-hydroxy-ecdysterone, ecdisten,
ecdyson, ecdysone, isoinokosteron, isoinokosterone, ▀-ecdysteron,
▀-ecdysterone, 20-hydroxyecdysone, 20-hydroxyecdyson.


De capsules worden voorlopig niet meer verkocht. Hoewel er
succesverhalen zijn, blijkt de opname van ecdysteron in het bloed te
vaak tegen te vallen. Naar een alternatief wordt gezocht.

Dat alternatief zou het toevoegen kunnen zijn van stoffen die de
opname in het bloed verbeteren. Dat is iets om uit te zoeken in 2019.
JdH
ę 2004-2018 Creanite