naar kruiden voor sexprestaties
naar producten voor sportprestaties
naar vraag en antwoord
Samenstelling
Creatine-ethylester (hydrochloride). De ester gemaakt van creatine en
ethanol. En daar is weer een zout van gemaakt met behulp van
zoutzuur, wat het achtervoegsel -hydrochloride (-HCl) verklaart.
In plaats van
HCl kan er soms ook malaat achter staan, oftewel: zout
van appelzuur: creatine-ethylester-malaat.

Malaat of hydrochloride?
Als er malaat achter staat, moet er wel rekening gehouden worden
met een grotere molecuulgewicht. Die stof bevat minder creatine
omdat het aandeel van malaat groter is.
2 gram
creatine-ethylester-hydrochloride is gelijk aan 3 gram
creatine-ethylester-malaat
.
Daarom kan er voor capsules beter voor de hydrochloridevorm
gekozen worden.
Tegenwoordig blijkt dat
alleen creatine-HCl of creatine-hydrochloride
minstens zo effectief is en dat molecuul heeft een groter deel creatine.

Esters
Een ester is een stof die ontstaat als een organisch zuur reageert met
een alcohol. Azijnzuur en appelzuur zijn voorbeelden van organische
zuren. Ethanol is de gewone alcohol.
En zo is er dus ook creatine-ethylester-malaat.
Creatine-monohydraat wil zeggen dat er een watermolecuul vast zit
aan het creatinemolecuul. Dat is geen ester.

Wat doet creatine-ethylester meer dan creatine alleen
Het grote verschil zit in het percentage dat in de spieren terecht komt.
De gewone creatine wordt soms maar voor 10-30% opgenomen,
afhankelijk hoe lang men het al gebruikt. De eerste dagen is de
opname het grootst. Snel wordt creatine in oplossing en onder invloed
van (maag)zuur omgezet in het onwerkzame creatinine. In oplossing
passeert creatine de maag wel snel en kan voor de bekende resultaten
zorgen.

Creatine-ethylester kan niet meteen afgebroken worden. Door de
lipofiele eigenschappen (meer op vet lijkende eigenschappen) trekt het
molecuul gewoon door de celmembranen naar binnen. Extra insuline,
alfa-liponzuur of koolhydraten zijn nu niet nodig. De opname is 99%.
Het niet opgenomen deel gaat niet zwerven en alsnog water
aantrekken.

Gebruik bij sporters
Wielrenners en andere duursporters blijven liever zo licht mogelijk.
Zij doen er beter aan te kiezen voor de creatine-ethylester of
creatine-HCl in plaats van voor het creatine-monohydraat.
Krachtsporters die van opgeblazen spieren houden kunnen beter
creatine-monohydraat blijven gebruiken. Wil men echter een zo'n dun
mogelijke huidlaag hebben om de spieren beter naar voren te laten
komen, dan is creatine-ethylester weer een betere keuze.
Degene die niets merken van de gewone creatine kunnen misschien
wel baat hebben bij de creatine-ethylester. Die bereikt toch de
spiercellen.

Voordelen ten opzichte van creatine monohydraat
Creatine-monohydraat wordt in een oplossing afgebroken tot
creatinine. Dat hangt af van hoe zuur de oplossing is.
Een ester van creatine wordt door enzymen afgebroken, pas als de
stof al in het bloed is aangekomen.
De opbrengst van de esters is met 99% veel hoger, er is dan ook
minder nodig voor hetzelfde effect.

Na 1-2 weken de gewone dosering van de ethylester te hebben
gebruikt, moet er evenveel creatine de spieren bereikt hebben als na
vijf dagen opladen met creatine monohydraat.
Dan
lijkt er dus geen oplaadweek nodig te zijn voor creatine-ethylester.

Creatine-ethylester in capsules
Creatine-ethylester en creatine-HCl kunnen gewoon in capsules
worden gebruikt. Creatine-monohydraat wordt door het langzamer
oplossen uit een capsule voor een nog groter deel omgezet in het
onwerkzame creatinine. Daarom moet gewone creatine altijd opgelost
worden en meteen opgedronken worden.
Creatine-ethylester zal in oplossing wel stabiel blijven.

Dosering
Per dag is er minder nodig van creatine-ethylester dan van
creatine-monohydraat.
Zelf uitproberen is het beste advies. Beginnen bij de laagste dosis en
kijken of een verhoging meer resultaat geeft.
2 maal daags 1-2,5 gram (2 x 2-3 capsules), dus bijvoorbeeld voor en
na de training, is meestal voldoende.

Innemen
Het poeder van creatine-ethylester heeft een typische zure of licht
salmiakachtige (vieze...) smaak. Het heeft daarom alleen zin om het
poeder op te lossen in bijvoorbeeld vruchtendranken.
Een mix van grapefruit en jus d'orange doet het goed.
Als poeder is het moeilijk om het zo op te eten.

Creatine-malaat
Creatine-malaat is een andere effectieve vorm van creatine. Creatine
is dan direct gekoppeld aan appelzuur. Deze stof is ook zuur van
smaak. Vaak mengen krachtsporters
creatine-ethylester met
creatine-malaat. Creatine-malaat bevat ook weer minder creatine per
gram, want het malaatgedeelte in de stof heeft natuurlijk ook een
gewicht.

Eisen van de maximale aanwezigheid van vervuiling
Voor creatine-monohydraat zijn er erg strenge eisen, die bepalen dat
er niet meer dan bijvoorbeeld 50 ppm aan een bepaalde vervuiling
aanwezig mag zijn. Voor de esters zijn die eisen voor die zelfde
vervuilingen soms 250 ppm. Voor wie waarde hecht aan die
hoeveelheden iets om over na te denken.

Verpakking
Poeders en capsules
Alleen creatine-monohydraat en creatinegluconaat worden nog
verkocht. Maar een kilogram van om het even welke stof kan altijd
nog apart besteld worden.© 2006-2018 Creanite